Wspólnota Mumon-Kai to grupa ćwiczących zen, którzy wspólnie idą drogą zen. Celem grupy jest umożliwienie swoim członkom oraz zainteresowanym osobom uczestnictwa w autentycznym ćwiczeniu zen pod kierunkiem mistrza zen. Przebieg ćwiczenia we wszystkich ośrodkach jest zgodny ze szkołą zen rinzai, której źródłem i duchową ojczyzną jest buddyzm.
Sōtetsu Yūzen Rōshi jako uczeń podążał za swoim mistrzem Seki Yūhō Rōshi, ówczesnym opatem klasztoru rinzai Eigen-Ji. Później, jako następca dharmy, otrzymał os Seki Yūhō Rōshi polecenie zaszczepienia i rozwijania zen na niemieckim obszarze językowym. Idąc za swoimi śląskimi korzeniami oraz do głębi poruszony zamętem drugiej wojny światowej Sōtetsu Yūzen Rōshi zdecydował się, aby także w Polsce pokazać ćwiczenie zen i je tam zaszczepić. W ten sposób pod jego energicznym kierownictwem w Niemczech i w Polsce powstały miejsca ćwiczenia, w których prowadzi sesshin (wielodniowe ćwiczenia zen), wygłasza teishō (wykłady mistrza) i szkoli ćwiczących w dokusan (ćwiczeniu kōanów). Wszystkie ośrodki są prowadzone i pozostają pod opieką gruntownie wyszkolonych i sprawdzonych kierowników ośrodków (jikijitsu).