Wyzwalający śmiech
Octopus Verlag, Wien, 1983
Dostępna także w języku polskim
Mumon-Kai – Wspólnota Bez Bram
Wspólny wysiłek w celu urzeczywistnienia nauki Buddy w Niemczech, Austrii i w Polsce
Ośrodek Zen Mumon-Kai, Berlin 1985
Dostępna także w języku polskim

Pozostałe pozycje książkowe patrz strona www.mumon-kai.de