Ogólne wskazówki
(proszę koniecznie przeczytać!)


  1. Kto sam używa środków odurzających (narkotyków) lub je rozprowadza, nie ma wstępu do ośrodka zen..
  2. Termin składania pisemnego zgłoszenia na sesshin (kilkudniowe zazen) upływa 4 tygodnie przed rozpoczęciem ćwiczenia.


Program ZAZEN 2019

1. 6 lutego
DHARMA-CHAKRA-PRAVATANA
(przypomnienie dnia, w którym Budda Siakjamuni wprawił w ruch koło prawa).
 
2. 9 lutego
KAISAN-KI
(Dzień Założyciela MUMON-KAI)
Początek: 16.00
BERLIN
3. 15 lutego
NEHAN-E
(Dzień Parinirwany Buddy Siakjamuniego)
 
4. 27 - 31 marca
Dai-Sesshin prowadzone przez
Tōkaku Chizō Sensei w KIN-MŌ-ZENDŌ.
Początek: 19.00, zakończenie: 12.00
BERLIN
5. 04 kwietnia
Roczne walne zebranie
Wspólnoty Drogi Zen-Rinzai Mumon-Kai w KIN-MŌ-ZENDŌ
Początek: 20.00
BERLIN
6. 7 kwietnia
KAMBUTSU-E
(dzień urodzin Buddy Siakjamuniego)
 
7. 12 kwietnia
SEKI YŪHŌ-KI
(rocznica śmierci Seki Yūhō Rōshi)
 
8. 26 - 27 kwietnia
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
9. 04 - 09 maja
Sesshin prowadzone przez
Sōtetsu Yūzen Rōshi
w YUBIMEN-BUTSU-AN
NIEMCY
10. 16 - 19 maja
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Tōkaku Chizō Sensei
w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 13.00
POLSKA
11. 15 - 21 lipca
Kanabō-Sesshin prowadzone przez
Tōkaku Chizō Sensei w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 7.00
POLSKA
12. 26 - 28 lipca
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
13. 01 - 04 sierpnia
Ćwiczenie weekendowe grupy Sui-Boku-Dō
w EIWA-ZENDŌ
Początek: 9.00, zakończenie: 7.00
POLSKA
14. 11 - 17 sierpnia
Sesshin prowadzone przez
Sōtetsu Yūzen Rōshi
w YUBIMEN-BUTSU-AN
NIEMCY
15. 06 - 08 września
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
16. 12 - 15 września
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Tōkaku Chizō Sensei
w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 13.00
POLSKA
17. 05 października
DARUMA-KI
(Święto Bodhidharmy)
 
18. 06 - 12 października
Sesshin prowadzone przez
Sōtetsu Yūzen Rōshi
w YUBIMEN-BUTSU-AN
NIEMCY
19. 02 - 08 grudnia
Rōhatsu-Sesshin prowadzona przez
Tōkaku Chizō Sensei w KIN-MŌ-ZENDŌ.
Początek: 19.00, zakończenie: 12.00
BERLIN
16. 8 grudnia
JŌDŌ-E
(Dzień oświecenia Buddy Siakjamuniego)