Ogólne wskazówki
(proszę koniecznie przeczytać!)


  1. Kto sam używa środków odurzających (narkotyków) lub je rozprowadza, nie ma wstępu do ośrodka zen..
  2. Termin składania pisemnego zgłoszenia na sesshin (kilkudniowe zazen) upływa 4 tygodnie przed rozpoczęciem ćwiczenia.


Program ZAZEN 2019

1. 6 lutego
DHARMA-CHAKRA-PRAVATANA
(przypomnienie dnia, w którym Budda Siakjamuni wprawił w ruch koło prawa).
 
2. 9 lutego
KAISAN-KI
(Dzień Założyciela MUMON-KAI)
Początek: 16.00
BERLIN
3. 15 lutego
NEHAN-E
(Dzień Parinirwany Buddy Siakjamuniego)
 
4. 27 - 31 marca
Dai-Sesshin prowadzone przez
Tōkaku Chizō Sensei w KIN-MŌ-ZENDŌ.
Początek: 19.00, zakończenie: 12.00
BERLIN
5. 04 kwietnia
Roczne walne zebranie
Wspólnoty Drogi Zen-Rinzai Mumon-Kai w KIN-MŌ-ZENDŌ
Początek: 20.00
BERLIN
6. 7 kwietnia
KAMBUTSU-E
(dzień urodzin Buddy Siakjamuniego)
 
7. 12 kwietnia
SEKI YŪHŌ-KI
(rocznica śmierci Seki Yūhō Rōshi)
 
8. 26 - 27 kwietnia
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
9. 16 - 19 maja
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Tōkaku Chizō Sensei
w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 13.00
POLSKA
10. 15 - 21 lipca
Kanabō-Sesshin prowadzone przez
Tōkaku Chizō Sensei w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 7.00
POLSKA
11. 26 - 28 lipca
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
12. 11 - 17 sierpnia
Sesshin prowadzone przez
Sōtetsu Yūzen Rōshi
w YUBIMEN-BUTSU-AN
NIEMCY
13. 06 - 08 września
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Mori – She Jing
w YUBIMEN-BUTSU-AN
Początek: 12.00, zakończenie: 12.00
NIEMCY
14. 12 - 15 września
Weekendowe ćwiczenie zazen
Prowadzi: Tōkaku Chizō Sensei
w EIWA-ZENDŌ
Początek: 19.00, zakończenie: 13.00
POLSKA
15. 05 października
DARUMA-KI
(Święto Bodhidharmy)
 
16. 06 - 12 października
Sesshin prowadzone przez
Sōtetsu Yūzen Rōshi
w YUBIMEN-BUTSU-AN
NIEMCY
17. 02 - 08 grudnia
Rōhatsu-Sesshin prowadzona przez
Tōkaku Chizō Sensei w KIN-MŌ-ZENDŌ.
Początek: 19.00, zakończenie: 12.00
BERLIN
18. 8 grudnia
JŌDŌ-E
(Dzień oświecenia Buddy Siakjamuniego)