Sōtetsu Yūzen Rōshi jest założycielem Wspólnoty Drogi Rinzai Mumon-Kai, Pierwszej Berlińskiej Wspólnoty Zen, którą powołał do życia 27 lipca 1971 roku. Sotetsu Yuzen, który był najpierw uczniem a potem następcą dharmy Seki Yuho Roshi (1900 – 1982), jest obecnym mistrzem Mumon-Kai. Urodził się na Śląsku w 1940 roku. Podczas studiów medycznych w Berlinie zetknął się z nauką Buddy Siakjamuniego, za którą podąża z głębokiego przekonania.

  • W 1964 rozpoczął ćwiczenie zazen.
  • W 1969 spotkał profesora Nagaję / Tokio, który przekazał mu formalne podstawy zen. W następnym okresie dr Zernickow szkolił się duchowo u mistrzów zen rinzai.
  • W 1971 założył Pierwszą Berlińską Wspólnotę Zen, której profesor Nagaja nadał nazwę Mumon-Kai tzn. Wspólnota Bez Bram.
  • W 1974 spotkał swojego osobistego mistrza Seki Yuho Roshi. Pozostał uczniem tego mistrza aż do jego śmierci w 1982 roku.
  • W 1980 dr Zernickow otrzymał tokudo – ordynację na mnicha zen rinzai. Klasztor Myoshin-Ji w Japonii potwierdził go jako shika.
  • W 1982 Sōtetsu (imię dharmy) Yūzen (imię mnisie) – został następcą dharmy swojego mistrza.
  • W 1986 został potwierdzony także w Chinach przez mistrza Che Huai, opata Baima-Si (Klasztoru Białego Konia) w Luoyang /Henan, jako mistrz ch`an szkoły lin-chi (chińskiej szkoły rinzai).
  • W 1998 po 34-letnim ćwiczeniu, po potwierdzeniu przez mistrzów zen oraz po wypełnieniu własnego ślubowania sprawdzenia samego siebie przez 20 lat, został mistrzem zen (roshim japońskiej szkoły rinzai).Po 25-letnim wspólnym ćwiczeniu zen rinzai oraz po 20 latach buddyjskiego szkolenia i sprawdzenia poprzez koany (104 koany wstępne i wszystkie koany ze zboioru Mumon-Kan)Sotetsu Yuzen Roshi przekazał 17.08.2009 swojemu uczniowi i mnichowi zen rinzai Waldemarowi Chizo Pieńkowskiemu funkcję ZEN NO SENSEI. Tokaku Chizo Sensei jako samodzielny nauczyciel zen rinzai oraz następca dharmy pomaga teraz swojemu mistrzowi w prowadzeniu Wspólnoty Mumon-Kai.